“ดารุมะ” (だるま, Daruma) คืออะไร

“ดารุมะ”(だるま, Daruma) คือวัตถุที่มีบทบาทเป็นสิ่งของทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น โดยเป็นบ่วงบาตรที่มักถูกนำไปใช้เพื่อการสร้างความสำเร็จในความคาดหวังหรือเป้าหมายต่าง ๆ ในทางทฤษฎี คำว่า “ดารุมะ” เกิดมาจากศาสนาพุทธสูตรซึ่งเป็นศาสนาหนึ่งในญี่ปุ่นโดยเฉพาะ มีเอกลักษณ์ในรูปร่างที่มีลักษณะกลมและมีสีใบหน้าที่น่าสนใจ ต่อไปนี้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “ดารุมะ” ที่อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานและพื้นฐานของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง:

 

1. รากฐานและประวัติศาสตร์ของ “ดารุมะ”:

“ดารุมะ” เป็นที่มาจากศาสนาพุทธสูตรที่มีชื่อเรียกว่า ซานซู (Zen) ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวแทนของเป้าหมายที่ต้องการประสบความสำเร็จและบุคคลที่มีความปรารถนา มีความเชื่อว่าแต่ละครั้งที่มองเห็น “ดารุมะ” จะช่วยเตือนให้เกิดความประสบความสำเร็จและตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

2. สัญลักษณ์และความหมายของ “ดารุมะ”:

“ดารุมะ” เป็นสัญลักษณ์ของการประสบความสำเร็จและความคาดหวังในทางวิศวกรรมมาก ๆ โดยตรง เนื่องจากมีบ่วงบาตรที่เป็นเปลือกลูกบาศก์และมีสีใบหน้าที่สร้างความสนใจ เอาใจเขาไปตั้งเป้าหมายหรือความคาดหวังและนำมาเขียนลงในบ่วงบาตรได้

 

3. สีและประเภทของดารุมะ:

“ดารุมะ” มีหลายสีและประเภทต่าง ๆ และแต่ละสีมีความหมายที่แตกต่างกันดังนี้:

  • สีแดง (สีแดร็ด): สีที่ใช้บ่งบอกถึงความสำเร็จทั่วไปและเป้าหมายที่มักใช้บ่อยที่สุด
  • สีน้ำเงิน (สีบลู): ใช้ในการสอบผ่านหรือความสำเร็จในการศึกษาและแสดงความเคารพต่อความรู้และการศึกษา
  • สีเหลือง (สีเยลโลว์): ใช้สำหรับความรุ่งเรืองทางธุรกิจหรือการเพิ่มโชคลาภในด้านการเงิน
  • สีเขียว (สีกรีน): ใช้เพื่อความสุขในครอบครัวหรือสุขภาพดีขึ้น แสดงถึงความปรารถนาต่อครอบครัวและสุขภาพ

สีเหล่านี้ถูกเลือกตามเป้าหมายและความหวังของแต่ละบุคคลและแสดงถึงความหลากหลายของ “ดารุมะ”

 

4. วิธีการใช้งาน “ดารุมะ”:

ในการใช้งาน “ดารุมะ” มีขั้นตอนพื้นฐานดังนี้:

  • เขียนเป้าหมายลงบน “ดารุมะ”: ใช้ปากกาเขียนเป้าหมายหรือความคาดหวังลงบนบ่วงบาตร “ดารุมะ” ที่มีส่วนของตาว่าง ๆ
  • ระมัดระวังเรื่องเป้าหมาย: ขณะมองไปที่ “ดารุมะ” ให้ระมัดระวังเรื่องเป้าหมายหรือความคาดหวังนั้นโดยอย่างเชี่ยวชาญและเชื่อมั่นในความสำเร็จของมัน
  • พิธีกรรมเมื่อบรรลุเป้าหมาย: ตอนที่ความคาดหวังได้รับการบรรลุ ให้ทาสีตาด้านขวาของ “ดารุมะ” เพื่อแสดงความกรีดขอบคุณ

 

5. งานเทศกาล “ดารุมะ”:

ในญี่ปุ่นมีงานเทศกาลที่เรียกว่า “งานเทศกาล “ดารุมะ”” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในหลายแห่ง โดยเฉพาะในเดือนมกราคม ในงานเทศกาลนี้ คนมักจะซื้อบ่วงบาตร “ดารุมะ” และทำการตั้งเป้าหมายหรือความคาดหวัง ที่งานเทศกาลนี้ เป็นรายสำคัญเพราะเป็นการเริ่มต้นของปีใหม่และส่งความสวัสดีกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

6. พื้นฐานวัฒนธรรมของ “ดารุมะ”:

“ดารุมะ” เป็นสิ่งของทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเป้าหมายและความมุ่งมั่นในญี่ปุ่น รูปร่างและสีของ “ดารุมะ” อาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่และวัด แต่ทุกแห่งมีความหมายและสัญลักษณ์เฉพาะของตัวเอง

 

โดยสรุปรวม “ดารุมะ” เป็นสิ่งของทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น แท้จริงแล้ว “ดารุมะ” ช่วยให้เราเข้าใจและสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเรื่องปรัชญาของศาสนาพุทธสูตรโดยตรง มีความหมายอันสำคัญในการตั้งเป้าหมายและความคาดหวังของผู้คนและมีความพิเศษในวัฒนธรรมของประเทศนี้อย่างแท้จริง